Polityka dotycząca plików cookies

Warunki ogólne

Ta strona korzysta z plików cookie. Niniejsza polityka dotycząca plików cookie („Polityka dotycząca plików cookies”) opisuje ogólnie typy plików cookies, z których korzystamy, oraz cele, w jakich je wykorzystujemy podczas odwiedzania naszej Witryny. Korzystając z tej witryny, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę dotyczącą plików cookies. Użytkownik nie może korzystać z tej Witryny, jeśli nie zgadza się z niniejszą Polityką dotyczącą plików cookies.

Zmiany

Data aktualizacji: Niniejsza Polityka dotycząca plików cookies została ostatnio zaktualizowana dnia: 23 maja 2018 r.

Czym są „Pliki cookies”?

„Pliki cookies” to małe fragmenty tekstu zapisywane przez przeglądarkę na twardym dysku komputera Użytkownika.

W jaki sposób wykorzystujemy „Pliki cookies”?

  • Używamy plików cookies, aby umożliwić naszym narzędziom internetowym współdziałanie z oprogramowaniem przeglądarki internetowej na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika w celu zapewniania mu lepszej obsługi i bardziej efektywnego działania.
  • Używamy plików cookies do utrzymywania informacji o sesji pomiędzy przeglądarką Użytkownika i naszymi narzędziami internetowymi. Nasze narzędzia internetowe mogą później odzyskać te pliki cookies, jeśli Użytkownik ponownie odwiedzi naszą witrynę.
  • Używamy plików cookies do śledzenia nawigacji Użytkownika i jego sposobu korzystania z Witryny.
  • Wykorzystujemy również pliki cookies do innych celów opisanych w niniejszej Polityce dotyczącej plików cookies.

Google Analytics

Google Analytics: Możemy używać narzędzia Google Analytics i/lub innych programów analitycznych do śledzenia zachowania Użytkownika online i zbierania informacji statystycznych na zagregowanym poziomie. Programy te mogą gromadzić informacje dotyczące płci, wieku, typu przeglądarki, stosowanych urządzeń (w tym informacji o tym, czy Użytkownik korzysta z urządzenia mobilnego), a także wyznaczniki dotyczące daty/godziny dostępu, indywidualnych zainteresowań itd. w celu lepszego dostosowania naszych treści do potrzeb użytkowników. Google wykorzystuje pliki cookies do uzyskania tych wyników, jednak wyniki pozyskiwane są w ujęciu globalnym, zaś indywidualni użytkownicy nie zostają zidentyfikowani.

Opt-Out (Rezygnacja): Użytkownik może zrezygnować z tej funkcji, używając ustawień reklam Google (Google Ad) lub pobierając dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, który może być dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Inne „Pliki cookies” stron trzecich

Niniejsza witryna może również zawierać treści stron trzecich, takie jak np. mapa wskazująca lokalizację pobliskich oddziałów, udostępniona przez serwis kartograficzny stron trzecich. Możemy również zaoferować Użytkownikowi możliwość szerszej współpracy z nami i dzielenia się informacjami z innymi za pośrednictwem portali społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook czy Twitter. Ta dodatkowa treść stron trzecich, która jest oferowana do wykorzystania przez Użytkownika, może zawierać pliki cookies pochodzące od tychże stron trzecich. W związku z tym zalecamy sprawdzanie serwisów internetowych ww. stron trzecich i ich polityk prywatności, aby uzyskać więcej informacji o wykorzystywanych przez nie plikach cookie i sposobach zarządzania nimi.

Może okazać się konieczne odrzucenie „Plików cookies”

Użytkownik może mieć możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookies. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies, niemniej Użytkownik może zazwyczaj zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucić wszystkie pliki cookies, zgodnie ze swoją preferencją. Alternatywnie Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby powiadamiano go za każdym razem, gdy plik cookie jest wysyłany przez stronę, i umożliwić mu indywidualne akceptowanie lub odrzucanie plików cookies. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na odrzucenie plików cookies, musi pamiętać o tym, że może to znacznie zmniejszyć wydajność funkcjonowania i negatywnie wpłynąć na jakość korzystania, a nawet uniemożliwić dalsze korzystanie z Witryny.

Sygnalizatory sieci Web, znaczniki pikselowe lub czyste GIF

Nie stosujemy żadnych sygnalizatorów sieci Web, znaczników pikselowych ani czystych GIF.

Czy pliki cookies zawierają dane osobowe Użytkownika?

Niektóre pliki cookies stron trzecich mogą zawierać dane osobowe Użytkownika, jednak my nie mamy dostępu do danych osobowych Użytkownika za pośrednictwem żadnych plików cookie. Wszystkie dane z plików cookies są anonimowe.

Jak długo przechowywane są pliki cookies?

Plik cookie jest przechowywany na urządzeniu Użytkownika powiązanym z adresem IP Użytkownika przez okres nie dłuższy niż dwa (2) lata. Pośród innych wykorzystywanych lub analizowanych przez nas funkcji, pozwala nam to monitorować ewentualne powroty Użytkownika na naszą witrynę. Użytkownik może jednak zrezygnować z pliku cookie przed upływem tego okresu.

Pliki cookies stron trzecich

Niniejsza Witryna zawiera linki do serwisów internetowych stron trzecich, których praktyki informacyjne mogą być inne niż nasze. Użytkownik powinien zapoznać się z informacjami o prywatności dotyczącymi wspomnianych serwisów stron trzecich przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych lub korzystaniem z tychże witryn. My nie mamy bowiem kontroli nad rzeczonymi stronami trzecimi i sposobem, w jaki wykorzystują one pliki cookies.